<???> czesc jak mash na imie i skont jestes
<ja> Lukasz, Szczecin
<???> rozszesh troche
<ja> L u k a s z ,  S z c z e c i n