<aztek> czemu w chinach nie ma demokracji? przecież to oczywiste...
<aztek> komu na wyborach chciałoby się liczyć tyle głosów?