<Summoner> muaha
<Summoner> wpadlem na glupi pomysl
<Summoner> jak znani ludzie nie chca byc fotografowani to moga sobie ryj photo blockerem wypsikac