<Zjarek> Czytałem trochę książek Korwina. Były napisane świetnie, wyjaśniały sporo rzeczy. Dużo fragmentów czytałem wielokrotnie, praktycznie ucząc się na pamięć. Czytaliśmy nawet jego książki ze znajomymi.

A potem Korwin przestał pisać o brydżu i zaczął pisać o polityce.