<Sebek> Hipoteza (gr. hypóthesis - przypuszczenie) - osąd, teoria, które podlegają weryfikacji. Falsyfikacja to inaczej weryfikacja hipotez, brak wniosku falsyfikującego zmusza badacza do przyjęcia hipotezy, aż do następnej weryfikacji.
<Sebek> ... zeby zrozumieć pojęcie Hipotezy, muszę najpierw zrozumieć kilka innych słów...