<retro> Ale błyska z nieba! Będzie burza...
<Debart> ...albo aktualizują zdjęcia na Google Earth.