<maja> twoje IQ jest równe 0
<maja> ja mam 10 razy większe