<argonn> ahes: podłącz klawiaturę do PS2 od myszki
<Kosma> argonn: podłącz sobie nogę w miejsce ręki :P