<Goldmano> ty, wiadomo już coś konkretnego na temat sylwestra ?
<Gemini> no
<Gemini> date znamy
<Goldmano>.....