<barca> kumplowi-laikowi opowiadam o moich kłopotach z mambo
<barca> on: "to może zresetuj komputer"