<chloes> Przejście Nelly Rokita z PO do PiS wzmocniło intelektualnie obie partie