<Fheat> Wiesz kiedy człowiek jest najbliższej ideałowi?
<Fheat> Kiedy pisze CV.