* Vamp slucha: artist - Track 08 [ 128kBps @ 44kHz ][ 67% z 4m 58s ].
<Vamp> a to znacie ? :P