<arek.n> Wszystko najlpeszego w świeta!
<arek.n> sorry
<arek.n> nie do ciebie