<i> Rozmowa na ulicy Londynu
<osoba1> Excuse me, could you tell me where is Polish Chancellery?
<osoba2> Nie trudź się, też jestem z Polski. Dwie przecznice dalej.
<przypadkowy przechodzień> No jasne, a czegoś ty się spodziewał? Że w Londynie Anglika spotkasz?!