<majkel> ej, syrena to pół człowiek- pół kobieta nie?