<mav> kim dla Ciebie jest agata ?
<darkstone> koleżanką..
<mav> a co rozumiesz przez to slowo ?
<darkstone> dla mnie koleżanka to osoba przeciwnej płci która ma "to coś" co powoduje, że absolutnie nie mam ochoty się z nią przespać..