<mans> w ogóle to jest mi źle
<mans> nie mam dziewczyny i jest źle
<mans> żyjesz w ogóle?
<Denzelon> No. Masz typowe schorzenie w XXI wieku - kompleks Wołodyjowskiego.
<mans> A co to?
<Denzelon> Masz małego rycerza.
<mans> ...