<agnes> czemu tak o nim mówicie?
<agnes> przecież ma dobre serce
<dxs> a opowiadał ci jak na święta dał żulowi szalik cracovi w dzielnicy wisły kraków?
<agnes> ...