<beluosus> 4 * 8 = 20
<wampir> w skali od 0 do 10 zdobyłeś F punktów za to równanie