<xev> istnieją 2 rodzaje muzyki, które nigdy mi się nie znudzą
<xev> pink floyd
<xev> i te z keygenów