<nhom> 44% Rosjan popiera protesty opozycji - trochę marnie w porównaniu do pozostałych 96%...