<tom>Wiesz czemu nie ma zimy w tym roku?
<prezes> czemu?
<tom> bo umarł Kim Dzong lll, i zapomniał drzwi do piekła zamknąć.
<prezes> po czym wnosisz?
<tom> jak Breżniew wykitował to też tak było....