<mdx> Złe rady są lepsze.
<mdx> Łatwiej się do nich stosować.