<anders> dziewczyna powinna byc na tyle ladna, zeby mozna ja było pokazac kolegom i na tyle brzydka, zeby mozna ja bylo pokazac kolegom