<xptoja> Podróżując PKP na pytanie "czy daleko jeszcze?"
<xptoja> Jest tylko jedna poprawna odpowiedź. . .
<xptoja> Daleko nie, ale długo będziemy jechać.