<mirek> piwo powinno się pić w ilościach nieparzystych
<mirek> zaczynając od pięciu