<Krystian> Dzięki wyniesieniu na orbitę satelity naszej konstrukcji, Polska oficjalnie stała się krajem wy.... w kosmos.