<DeeJayLysy> Drogą dedukcji doszedłem dziś do wniosku iż problemów jest zawsze ( n + 1 ). Dzieje się tak, ponieważ mając n problemów, problemem jest również to, że mamy problemem.