<knur> JS, PHP, CSS
<kuba> ze skrótów to ja tylko THC znam