<Veal> Adobe ma świetny model biznesowy: żeby zaimportowac coś z jednego programu za 1699$ do drugiego programu za 1699$ trzeba kupić trzeci program za 1699$.