sqz: korzystając z mojego ujednoliconego algorytmu rozwiązywania problemów
sqz: 1. zaczekaj 4 godziny robocze i sprawdź, czy problem sam się nie rozwiązał