<asia> coraz bliżej sesja :d
<kosma> słysze jak to śpiewa coraz glośniej żeński chórek, widzę jadące jedna za drugą ciężarkówki coca coli i na ostatniej ciężarówce zamiast tego mikołaja mój rektor puszczający oko