<ja> jak koło?
<mateusz> no napisałem wszystko
<ja> żartujesz..?
<mateusz> w rubryce nazwisko i nr indeksu