< Taczta> oso: ja nadal nie rozumiem, czemu mam 3,5 ze sprawdzianu, ktory z gotowca pisalem
< oso> gotowiec cienki jak widać
< Taczta> odpowiedzi z ksiazki, z ktorej babka kopiowala
< oso> widać kopiowała tylko pytania