Marta: czemu mi sie zegar wyzerował?!
Marcin: Bo jest północ?