<Szpakowski> Rosjanie grają fair, oddają nam piłkę.
<ja> Litwę by nam oddali, a nie.