nocnyMark> pierwszy tablet zaprezentowal mojzesz na gorze synaj