oreł> zgaduj zgadula
oreł>
dos - szit
win 3.11 - dobry
win95 - szit
win98 - dobry
winME - szit
winXP - dobry
winVista - szit
win7 - dobry
oreł> jaki będzie win8?