<Lav> Rola healera w MMO jest taka sama jak basisty w zespole
<Lav> Zauważa się go dopiero wtedy, gdy przestanie grać