<wasyl> na następnych igrzyskach do rzutu młotem zostanie dodana nowa konkurencja rzut sierpem więc ruscy już się cieszą ze złota