<Kris> nie ma to jak podawanie przyrostu naturalnego Watykanu