<hudziel> najlepszym sposobem zapobiegającym posiadaniu drugiego dziecka jest pierwsze dziecko