<kamil> orientujesz się jakim rodzicom przysługuje pierwszeństwo w dostępie do przedszkoli?
<bobek> samotna matka
<bobek> samotny ojciec
<bobek> i chyba rodzice bez dziecka