<Ptok> Ci co stracili w Amber Gold chcą, aby państwo (czyli my) zwrócili im kasę.
<Ptok> Ciekawe czy by się z nami podzielili zarobkiem gdyby Amber Gold nie upadło.