<dorszulec> ameryka
<dorszulec> tylko ona potrafi wykreować na ideał męskości opiekuna krów