<anet>od dzisiaj wprowadzamy nowa jednostkę jakości żarcia
<anet>DGK
<anet>np gulasz ma 2 DGK
<anet>czyli 2 Dni Głodówki Kota, żeby chciał to zjeść