<sigo> Bank ma nie pociągać, tylko trzymać pieniądze i dawać je wtedy, kiedy potrzeba.
<pidpawel> wlaśnie wymyśliłeś skarpetę!