<Vagrant326>Ostatnio przechodzimy z robciem koło drzwi do Wydziału Humanistyczno-Społecznego a on do mnie taki tekst
<Vagrant326>"Uuuu, powiało bezrobociem"