<@komputeusz> Fan Apple wchodzi do baru. Co zamawia? To samo co wczoraj - tylko płaci więcej...